Unifo Gıda ve Savunma Sanayi Tic. A.Ş. – 11/08/2021 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) BBB+ olarak belirlenmiştir.