Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. – 09/01/2017 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) AA+ olarak belirlenmiştir.