Koç Finansman A.Ş. – 06/04/2022 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) AA olarak teyit edlmiştir.