Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Nedir?

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Nedir?

Bir kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüştür.  Derecelendirme notumuz, derecelendirilen kurumun sağladığı ve analistlerimizin diğer kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında verilir.  SAHA, bir derecelendirme ile ilgili olarak denetleme yapmaz, denetçilerin raporlarını kaynak olarak kullanır.  Bu not, değişen koşullar veya bilgiye erişimin mümkün olmadığı durumlarda değiştirilebilir, geçici olarak askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

SAHA derecelendirilen kurum için ancak yeterli bilgi tedarik edilebilmişse bir not tahsis eder.  Not verme süreci, makro ve mikro analizleri içerir ve bu bağlamda, derecelendirilen kurum ve yaptığı iş hakkında kilit veriler (genel kurullar, kamuya açık bilgi ve belgeler, yönetim kurulu tutanakları, dava dosyaları v.b.) göz önüne alınır.  SAHA’ya kamu bilgisine kapalı olarak tedarik edilen her bilgi gizlilik kural ve ilkeleri bazında saklanır.

Derecelendirme notu, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir.  Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz.  Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak ihtilaflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir.

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve analitik doğruluk ilkeleriyle hareket eder ve davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu)’nun kurallarını aynen benimsemiş ve web sitesinde yayınlamıştır (www.saharating.com).

Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.’nin ve derecelendirilen şirketin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.