Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Yetkilendirme

Yetkilendirme

SAHA, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından değerlendirilip incelenmiş ve SPK’nın VII – 128.5 “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, TSPB tarafından hazırlanan “Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hakkında Genelge”ye göre, kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacak yetkili kuruluşlar listesine alınarak yetkilendirilip lisanslandırılmıştır.