Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Fon Derecelendirme Ürünleri

Fon Derecelendirme Ürünleri

Aşağıdaki kullanım, ürün ve çözüm alternatifleri hakkında ayrıntılar ve ücretler için lütfen Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile info@saharating.com
veya (0212) 291 9791’de iletişime geçiniz.

A. SAHA İsim ve Verilerinin Kullanımı

Kurumsal internet sitelerinizde ve/veya diğer kurumsal iletişim mecralarınızda SAHA isim, ratingler veya verilerinin kullanımı.

Örneğin, kurumunuza ait ve/veya yönetmekte olduğunuz fonların, rating performanslarının, güncel ve tarihsel rating değerlerinin, diğer analitik verilerin paylaşımı.

Kurumsal reklam ve sponsorluklarda SAHA isim, ratingler veya verilerinin kullanımı.

Örneğin; ulusal basın, radyo ve TV reklamları ile müşterilerinize yönelik hazırladığınız bilgilendirme formlarınızda, dokümanlarınızda, bültenlerinizde, mailing çalışmalarınızda ve sosyal medya
hesaplarınızda kullanımı.

Veri Yayıncısı ve Medya Kuruluşları – Rating İçerikleri

Güncelfon ratinglerinin veri yayıncısı kuruluşlar ve ulusal yazılı ve görsel basında kullanımı/dağıtımı.

B. Kurumunuza Özel Raporlamalar

İsteğe göre uyarlanmış, özelleştirilmiş, size özel tasarlanmış periyodik raporlamalar (güncel ve tarihsel rating değerleri [aylık, yıllık, 3 yıllık rating listeleri], fon, kategori, sektör bazında raporlamalar, karşılaştırmalar ve detaylı analizler [yükselen/düşenler, sıralamalar, getiri, volatilite, Sharpe, Treynor, Jensen, Beta, ortalama, performans, kategori performansı, iç verim oranı, ve birçok diğer işlev].

Bu raporlamalar, sadece sizin yönetmekte/pazarlamakta olduğunuz ve/veya incelemek istediğiniz bir ya da daha fazla fon veya mevcut tüm fonlar bazında (BES ve/veya yatırım fonu) yapılabildiği gibi

  1. Sadece son güncel ayın ratingi için,
  2. Tüm tarihi ratingler için,

ve aynı şekilde

  1. Sadece “aylık” ratingler,
  2. Sadece “yıllık” ratingler,
  3. Sadece “3 yıllık” ratingler,
  4. Veya tümü için yapılabilir.

Tüm raporlamalar tamamen isteğe bağlı ve sizin gereksinimlerinize göre tasarlanmış özel raporlamalardır.