Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Çekinceler

Çekinceler

SAHA, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından değerlendirilip incelenmiş ve SPK’nın VII – 128.5 “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, TSPB tarafından hazırlanan “Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hakkında Genelge”ye göre, kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacak yetkili kuruluşlar listesine alınarak yetkilendirilip lisanslandırılmıştır.

Metodolojisi TSPB tarafından onaylanıp uygun görülmüş derecelendirmelern bu tarz yapılması bütünüyle SAHA’nın tercihidir ve nihai ve mutlak bir değer taşımaz. Bu tür derecelendirmeler farklı yöntemler kullanılarak farklı şekil ve tarzlarda da yapılabilir.

Her ne kadar bir fonun başarısı, fon yöneticisinin performansının doğrudan sonucu olsa da, bu derecelendirmeler fon yöneticisini değil fonun performansını karşılaştırmaktadır. Hesaplar tarihi verileri baz aldığından, yönetim değişikliklerini yansıtmadığı gibi yöneticilerin yeteneklerini de ölçmez. SAHA, bir fon yöneticisini, portföyünü veya yatırım stratejisini beğenip beğenmediğinden veya bir fonun değerinin artıp artmayacağına inandığından dolayı bir fonun derecelendirmesini değiştiremez. SAHA derecelendirmelerinde hiç bir soyut değerlendirme yoktur. Derecelendirme SAHA’nın görüşlerine göre değil, bütünüyle geçmiş performansın matematik ve istatistiksel ölçümlerini baz alan hesaplamalarla yapılmaktadır.

SAHA derecelendirmeleri, fon seçimi sürecinde sadece bir başlangıç noktası olarak alınmalıdır. Yıldız derecelendirmesi, sayıları gittikçe artan fonlar arasında seçenekleri daraltmak için kullanışlı bir araçtır. 4 ve 5 yıldızlı fonlar yatırımcılara geçmişte riske karşı düzeltilmiş sağlam getiriler sunmuştur. Mümkün olduğu kadar çok tarihi verinin göz önüne alınması sayesinde yıldız derecelendirmeleri aydan aya fazla oynamazlar. Bu değerlendirmelerin ölçülebilir yöntemlerle yapılıyor olması ön yargı tehlikesini ortadan kaldırmaktadır ama fonlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi açığa kavuşturmaz. Yatırımcılar, fon yöneticileri, fon masrafları, vergiler, fonun içerdiği menkul kıymetler, fonun iç tüzüğü, izahnamesi, mali tabloları, aylık raporları, mevzuat, vb. gibi diğer bir çok unsuru da göz önüne almalıdırlar.

Bir fonun 5 yıldız alması, o fonun her yatırımcı için iyi olduğu anlamına gelmeyeceği gibi gelecekte iyi performans göstereceğinin de bir teminatı değildir. Derecelendirmenin değişmesi de kesinlikle birer al/sat sinyali olarak alınmamalıdır. Sektör performansları gibi çeşitli dış etkenler fon performansını etkileyebilir.