Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme Hizmetleri

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Selim Sühan SEÇKİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Liseyi Robert College’de, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Seçkin, iş hayatına IBM-Amsterdam’da başlamış, daha sonra yurda dönerek BİST’de aracılık faaliyeti yürüten ilk menkul kıymetler şirketlerinden birinin kurucu ortağı olmuştur.  Menkul kıymetler şirketinde 10 sene genel müdürlük, 15 sene de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.  Bu zaman içinde BİST şirketlerini derinlemesine inceleme fırsatı bulan Seçkin, finansal analiz konusuna yoğunlaşmıştır.

Kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme lisanlarına sahip olan Seçkin 1959 doğumlu ve iki çocuk babasıdır.

Ali PERŞEMBE (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Liseyi Robert College’de, üniversiteyi University of Central Florida’da (ABD) bitiren Perşembe çalışma hayatına İsviçre’de Cimo Commodities S.A‘da başlamış, daha sonra Londra’da İngiltere’nin önemli aracı kurumlarından Sucden UK Ltd.’de görev aldıktan sonra, 1985 yılında Türkiye’nin ilk vadeli işlem ve opsiyonlar aracılık şirketi Fumar’ı kurmuştur.

Çalışma hayatına Dow Jones’da Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Md. olarak devam eden Perşembe, 1997 yılında yurda dönmüş ve varlık yönetimi, yatırım stratejileri ve yatırım psikolojisi üzerine danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.  Vadeli işlemler, opsiyonlar ve teknik analiz konularında ülkemizin tanınmış eğitimcilerinden olan Perşembe, aynı zamanda sektörün hemen hemen tüm banka ve aracı kurumlarına ve bireysel yatırımcılara Teknik Analiz ve Türev Piyasalar eğitimleri vermiştir.

Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da ders veren Perşembe, Dünya Gazetesi‘nde devam eden sektör yazılarına ilâveten dört ciltten oluşan Teknik Analiz serisinin yazarıdır.  7 adet finans klasiğini de Tükçe’ye çevirerek ülke kütüphanesine kazandıran Perşembe, 2000 yılından beri ülkenin ilk ve tek yatırım ve bireysel emeklilik fonları derecelendirmesini yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Perşembe 1960 doğumludur.

Abbas YÜKSEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Abbas Yüksel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü 1976’da bitirmiştir.

Maliye Bakanlığı’nda 7 yıl süreyle Hesap Uzmanı olarak görevde bulunmuş olan Abbas Yüksel, daha sonra Koç Holding’te 12 yıl boyunca Mali İşler Koordinatörlüğü yapmıştır. Bu süreçte özellikle; grup şirketlerinin Holding adına denetimi, bütçe kontrolü, yatırım fizibilite analizi, şirket birleşme ve değerlemeleri gibi konularda aktif olarak çalışmıştır.

Ülkemizin ilk derecelendirme şirketi olan Saha Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme A.Ş.’nin kurucularından olan Abbas Yüksel, Yeminli Mali Müşavirlik ünvanını haizdir. Kamu Gözetimi Kurumu nezdindeki “bağımsız denetçi” eğitimini, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 10.dönem olarak tamamlamıştır. Abbas Yüksel’in; vergi, turizm ve mali konularda yayınlanmış bazı makaleleri bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı ve Koç Holding’deki görevleri sırasında mesleki ve finansal konulardaki iç eğitimlerde ders ve konferanslar vermiş bulunan Abbas Yüksel, A.S.M. Polis Meslek Yüksek Okulu’nda da öğretim görevlisi olarak hukukun temel kavram ve ilkeleri konusunda dersler vermiştir.
Mülkiyeliler Birliği, Mülkiyeliler Vakfı, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Koç–Yönder üyeliği bulunan Abbas Yüksel, bazı sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarına katılmıştır.

Abbas Yüksel, 1955 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Seyit Mehmet İNHAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümünden lisans (BSc) derecesini 1980’de, İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden lisansüstü (MA) derecesini 1984’de ve Viyana Teknik Üniversitesi Planlama ve Matematiksel İktisat Bölümünden doktora derecesini 1990’da tamamlamıştır.

İnhan, Viyana’da Institute of Advanced Studies araştırma kurumunda ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’nda iki yıl çalıştıktan sonra yurda dönmüş ve STFA Holding Planlama Bölümünde Yatırımlar Müdürü olarak görev yapmıştır. İnhan kariyerinde kurumsal eğitim, danışmanlık, bilişim, internet, e-ticaret, endüstriyel otomasyon gibi farklı alanlarda kuruluşarda yönetici görevler almıştır. 2007 yılından beri SAHA Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren İnhan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 1992 yılından beri yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme lisanlarına sahip olan İnhan, SAHA Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mehmet Metin TOSUN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1976 yılında Robert Kolejinden mezun olduktan sonra, 1981 yılında  Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirmiştir. Arthur Andersen firmasında çalıştıktan sonra  banka ve finans kurumları denetçiliği, Gima ve Electroworld şirketlerinde CFO olarak görev yapmıştır. 2014 yılı itibarıyla Saha A.Ş yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme lisanlarına sahip olan Tosun 1957 doğumlu ve bir çocuk babasıdır.

Ali Erkut İPEK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra, 1973-75 yılları arasında Arthur Andersen & Co. Londra ofisinde uzman yardımcılığı, 1975-85 yılları arasında da yine Arthur Andersen İstanbul ofisinde uzman ve müdür olarak görev yapmıştır.

1985-90 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası’nda fon yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini müteakip, 1990-95 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda tahvil piyasası kuruluşu ve bilgi işlem müdürlüğünün geliştirilmesinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ali Erkut İpek, 1995-2020 yılları arasında çeşitli yönetim danışmanlığı projeleri üstlenmiş olup halen SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. kalite güvence sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Küşat YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

1974 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümünden mezun olduktan sonra Price Waterhouse Coopers firması Zürih ofisinde denetim asistanı olarak staj yapan Ahmet Küşat Yazıcıoğlu askerlik görevini müteakip 1978-90 yılları arasında Arthur Andersen firmasında Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır.

Ahmet Küşat Yazıcıoğlu, 1990-92 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda Daire Başkanlığı görevinden sonra 1992-2017 yılları arasında 25 yıllık bir süre boyunca T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı / Özelleştirme İdarelerinde Uzman ve bilahare Daire Başkanı olarak görev yapmış ve bu kurumdan emekli olmuştur.

Ahmet Küşat Yazıcıoğlu, 2020 yılından itibaren halen SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kalite Güvence Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.