Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi

WCGI

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ’Nİ GÜNCELLEDİ

12.07.2023

Saha Rating, Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) güncelleme çalışmasını tamamladı. Saha’nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin notları ve grupları belirlendi. Endeks 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan ülkelerden oluşmaktadır. Toplam 150 ülkenin incelenmesi sonucunda, ülkeler aldıkları nota göre 5 ana gruba ayrılmış olup, Grup 1 en iyi notu alan ülkeleri temsil ederken, Grup 5 en kötü not alan ülkelerden oluşmaktadır. İlk iki grup endekse girmeye hak kazanırken, 3,4 ve 5. gruplar endeks dışında kalmıştır.