,

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) – Aralık 2023

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 8 ve her bir ana başlık için en az 7 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST’e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır:

  1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
  2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)
  3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)
  4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlere ve şirketlerin aldıkları notlara bu listeden ulaşabilirsiniz

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi hakkındaki diğer tüm bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin başlangıcından (29.08.2007) bu yana performansı:

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin 2023 performansı: