Binatom Elektrik Üretim A.Ş. – 21/01/2017 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) BBB+ olarak belirlenmiştir.