Binatom Elektrik Üretim A.Ş. – 09/04/2019 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) BBB+ olarak teyit edilmiştir.