Binatom Elektrik Üretim A.Ş. – 05/06/2020 Ulusal Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notu (TR) BBB+ olarak teyit edilmiştir.