Kredi Derecelendirmede Ana Şirket Yavru Şirket İlişkisi

Biri diğerine nazaran çok küçük olmadığı müddetçe, biri kuvvetli, diğeri zayıf iki birim  arasındaki ilişki her zaman için kredi kalitesini etkileyecektir.  Dolayısıyla, önemli olan bu ilişkiye istinaden yapılan derecelendirmelerin birbirlerine ne kadar yakın olmaları gereğidir. Genel Prensipler  Genel olarak, bir ana şirket ile yavru şirketi arasındaki ilişkinin mahiyetini en iyi bu ilişkiye sebebiyet veren ekonomik […]